Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Portów Lotniczych V4+ 

30/04/2024

04.2022 – 04.2024

Ciężkie doświadczenia branży lotniczej podczas pandemii covid-19 unaoczniły brak funkcjonalnej platformy umożliwiającej wymianę doświadczeń i zacieśnianie współpracy między lotniskami Europy Środkowej. Tak narodziła się idea założenia organizacji skupiającej porty lotnicze oraz podmioty współpracujące z lotniskami. Proces ten zapoczątkowany jeszcze w początkach 2021 roku ewoluował wraz z rosnącym poparciem dla tego pomysłu wśród portów polskich i zagranicznych. 

W lipcu 2021 roku zorganizowane zostało spotkanie (online – preferowana wówczas forma spotkań), na którym zaprezentowano inicjatywę powołania stowarzyszenia. Reprezentanci lotnisk z Europy Środkowej wyrazili wolę spotkania we wrześniu tego samego roku w celu omówienia spraw organizacyjnych i formalnych. 

We wrześniowym spotkaniu w Warszawie oprócz przedstawicieli polskich portów lotniczych udział wzięli goście z Austrii, Czech i Węgier. Zebrani zgodzili się, że chcą sformalizować współpracę. Reprezentanci lotnisk w Budapeszcie i Wiedniu zasugerowali utworzenie Stowarzyszenia V4+ w Polsce, uzgodnienie zasad współpracy z międzynarodowym stowarzyszeniem lotnisk Airports Council International (ACI). Następnie, żeby porty z regionu wstąpiły do Stowarzyszenia po uzgodnieniu uczestnictwa Stowarzyszenia w ACI.

Jednym z najważniejszych wniosków sformułowanych podczas warszawskiego spotkania była konieczność ścisłej współpracy z ACI Europe. W konsekwencji uznano zasadność wejścia Stowarzyszenia V4+ do ACI jako jednego ze stowarzyszeń regionalnych. W strukturach ACI Europe przed dołączeniem Stowarzyszenia V4+ działało 8 regionalnych stowarzyszeń, takich jak stowarzyszenie lotnisk państw frankofońskich, niemieckich, brytyjskich, rumuńskich itp.

Następną konkluzją było wyznaczenie najważniejszych obszarów działania organizacji. Podkreślano potrzebę realizacji szkoleń, a szerzej edukacji lotniczej. Zwracano także na wagę innowacji w branży lotniczej jako jeden z motorów rozwoju sektora. 

Idea powołania organizacji lotniskowej Europy Środkowej wspierana była przez Polskie Porty Lotnicze, zainteresowane budowaniem swojej pozycji w regionie oraz ścisłą współpracą z podmiotami branżowymi. 

Równolegle prowadzone były rozmowy z ACI Europe na temat wejścia Stowarzyszenia V4+ w struktury ACI jako stowarzyszenie regionalne. 

W styczniu 2022 do Warszawy na zaproszenie Prezesa PPL przyjechał Dyrektor Generalny ACI World – Luise Felipe de Oliveira, który wyraził zadowolenie z powstania organizacji w Europie Środkowej, co przekładało się na aktywizacji podmiotów sektora lotniczego. 

W kwietniu 2022 roku odbyło się w Warszawie zebranie założycielskie wskazanych przez organizacje macierzyste członków założycieli Stowarzyszenia V4+ (zgodnie z polskim prawem założycielami stowarzyszenia muszą być osoby fizyczne). 

W skład członków założycieli weszli członkowie zarządów większości portów lotniczych w Polsce i reprezentanci firm sektora lotniskowego. Inicjatywa została wsparta przez najważniejsze osoby świata lotniskowego, zarządzających niemal wszystkimi portami lotniczymi, a także inne ważne firmy z branży już na początku zaangażowały się w projekt. 

Stowarzyszenie V4+ zostało zarejestrowane w maju 2022 roku. 

Wraz z formalnym rozpoczęciem działalności Stowarzyszenie rozpoczęto przygotowania do pierwszego wydarzenia, jakim miała być zorganizowana w Warszawie konferencja Airport Innovation Roundtable (AIR’22). Tematyka była odpowiedzią na wcześniej zakreślone cele, a formuła “okrągłego stołu” podkreślała podmiotowość wszystkich uczestników, niezależnie od tego jaki podmiot reprezentowali. 

Konferencja AIR`22 odbyła się we wrześniu 2022 roku w hotelu Regent w Warszawie. Udział w niej wzięło blisko 150 uczestników – głównie z Europy Centralnej. Jednym z honorowych gości był Dyrektor Generalny ACI Europe – Olivier Jankovec. W panelu otwierającym wzięli udział m.in. Chris Dinsdale, prezes lotniska w Budapeszcie, obecnie prezes lotniska w Calgary i członek zarządu ACI North America, a także Ralph Beisel, dyrektor generalny Stowarzyszenia Niemieckich Portów Lotniczych zrzeszających właściwie wszystkie porty lotnicze w Niemczech oraz lotniska w Wiedniu i Budapeszcie.

Partnerem głównym i jednym ze sponsorów wydarzenia była Kanada. Ambasada Kanady w Polsce zorganizowała w ramach wydarzenia spotkanie z przedstawicielami kanadyjskiego świata lotniczego. W spotkaniu wzięli udział oprócz gości z krajów grupy wyszehradzkiej, Niemiec, Chorwacji, Kanady, goście z Hiszpanii i innych krajów Europy zachodniej. 

Korzystając z okazji, iż w jednym miejscu udało się zgromadzić reprezentacje świata lotniczego z Europy, w celu promocji portu lotniczego w Radomiu, Polskie Porty Lotnicze zaprosiły gości na Gala Dinner do Radomia, gdzie kończyła się budowa nowego portu lotniczego. Wydarzenie odbyło się w terminalu. Jednym z punktów wydarzenia było zwiedzanie nowowybudowanego lotniska, które miało rozpocząć funkcjonowanie wiosną 2023 roku. 

Wiosną 2023 roku zakończyliśmy procedurę przyjęcia Stowarzyszenia V4+ do ACI Europe. Procedura do ACI trwała blisko rok i wiązała się ze szczegółową analizą sposobu funkcjonowania, analizą i uzgodnieniami statutu Stowarzyszenia. W czerwcu podczas kongresu ACI w Barcelonie, Prezes Polskich Portów Lotniczych i Stowarzyszenia V4+ Stanisław Wojtera został wybrany do zarządu ACI Europe.   


W początkach roku 2023 zorganizowaliśmy Travel Medicine Conference – konferencję poświęconą medycynie podróż, zagadnienie  szczególnie ważnemu po okresie pandemii. Liczne grono ekspertów w Warszawie omawiało najważniejsze zagadnienia związane z bezpiecznym podróżowaniem samolotami. Współorganizatorem wydarzenia była Warszawska Izba Lekarska. 

We wrześniu 2023 Stowarzyszenie wraz z licznym gronem partnerów zorganizowało w Słowenii drugą edycję konferencji AIR (Airports Innovation Roundtable). Organizacja wydarzenia za granicami RP była świetną okazją do zaprezentowanie polskiego potencjału sektora lotniczego w środowisku międzynarodowym jak i zdolności organizacyjnych samego Stowarzyszenia. W AIR’23 zaangażowało się wiele podmiotów i bez wątpienia była ona sukcesem zarówno pod względem merytorycznym (eksperci z Europy jak również goście specjalni, którzy specjalnie na nasze zaproszenie przylecieli m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Stambułu i Singapuru) jak i organizacyjnym. Było to wydarzenie, dzięki któremu zarówno Stowarzyszenie V4+ jak i nasi partnerzy mieli możliwość zaprezentowania się branży na niwie międzynarodowej wśród szerokiego grona. W konferencji udział wzięło ponad 200 osób, reprezentujących blisko 40 portów lotniczych nie tylko z Europy, ale także z innych kontynentów.

Partnerem głównym wydarzenia była Wielka Brytania i Północna Irlandia. Otwarcie konferencji zaszczyciła Pani Ambasador Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, a także przedstawiciele słoweńskich władz krajowych i regionalnych. Imprezę wsparł m.in. Fraport Slovenia, SITA, SIEMENS, Feel Slovenia, ASSAIA, APCOA, Bank PEKAO, Abacus, IGA Istambul, Ambasada Wielkiej Brytanii, Flibco, Auriggo, Welcome Airport Association, Centralny Port Komunikacyjny, GoOpti.  

Warto dodać, iż przedstawiciele portów lotniczych nie ponosili opłat za udział w konferencji (oczywiście prócz kosztów transportu oraz noclegów). Podobnie, jak to miało miejsce podczas poprzednich wydarzeń, koszty organizacji pokrywane były ze środków zebranych od partnerów wydarzenia. Konferencja AIR’23 została objęta patronatami licznych instytucji oraz zgromadziła szerokie grono ekspertów. Więcej o wydarzeniu pod linkiem https://v4plus.org/air-2023/  

Ostatnią aktywnością w 2023 roku była zorganizowana w Nowym Jorku konferencja Aviation Bridge – Central Europe – North America, we współpracy m.in. Polską Organizacją Turystyczną i Polskimi Liniami Lotniczymi LOT. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele polskich portów lotniczych (Wrocław, Kraków, Rzeszów), Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionu Małopolska oraz chorwackiego Dubrownika. Ze strony amerykańskiej uczestniczyli przedstawiciele amerykańskiej branży turystycznej w tym Mark Meader – Wiceprezes stowarzyszenia ASTA, przedstawiciele portów lotniczych z USA, m.in. Amber Achilles Ritter – przedstawiciel lotniska w Chicago, dziennikarze, przedstawiciele biur podróży. W wydarzeniu udział wzięli również przedstawiciele Czeskiej Organizacji Turystycznej. Współgospodarzem wydarzenia był Pan Adrian Kubicki – Konsul Generalny RP w Nowym Jorku. Konferencja zgromadziła blisko 100 osób. Warto dodać, iż organizacja wydarzenia została poprzedzona spotkaniem, które wiosną 2023 odbyło się w Warszawie podczas którego z przedstawicielami polskiej branży turystycznej rozmawialiśmy o zasadności oraz programie wydarzenia (w spotkaniu udział wzięli m.in, reprezentanci regionalnych Convention Bureau (Poznań, Gdańsk, Kraków), Regionu Małopolska, polskich DMC. Więcej o wydarzeniu pod linkiem https://v4plus.org/aviation-bridge-2023/ 

Aktywność Stowarzyszenia V4+ została zauważona i zostaliśmy zaproszeni do współpracy przez inne podmioty. Dlatego też oprócz członkostwa w ACI Europe, jesteśmy członkami Śląskiego Klastra Lotniczego oraz CEETRA (Travel Retail Association) – z tą organizacją organizujemy pierwszą w Europie Centralnej konferencję dla kobiet pracujących w lotnictwie (link).

Podpisaliśmy także umowę o współpracy (MoU) z BAG (British Aviation Group) oraz IGA Academy (IGA Istambul).

Stowarzyszenie V4+ jest także jednym z inicjatorów stworzenia projektu Branżowego Centrum Umiejętności wraz z Polskimi Portami Lotniczymi, Politechniką Warszawską, Welcome Airport Services, Centralnym Portem Komunikacyjnym i Zespołem Szkół Zawodowych w Kielcach, o budżecie ok. dwunastu milionów złotych, którego celem jest kształcenie młodzieży na kierunkach zawodów lotniskowych.

Dotychczas partnerami i sponsorami naszych projektów byli m.in. SITA, Comtegra, Neomed, Ambasada Wielkiej Brytanii w Polsce, Team Eagle (Canada), JCAII ((Canada), Śląski Klaster Lotniczy, Aurigo, Fraport Slovenia, SPIRIT Slovenia, Baltona, Welcome Airport Services, FLIBCO, APCOA, Abacus, Bank Pekao, SIEMEMS, Istambul Airport, Port Lotniczy Kraków, ASSAIA, GoOpti, Longevity Center, Centralny Port Komunikacyjny, Region Małopolska, Port Lotniczy Rzeszów, Port Lotniczy Wrocław, Polskie Linie lotnicze LOT, Polska Organizacja Turystyczna, Fundacja Integracja, SITE Poland, 

Patronat nad naszymi wydarzeniami sprawowali m.in.: IATA, Ambasada Kanady w Polsce, Ambasada Wielkiej Brytanii w Lublanie, Ministerstwo Sprawa Zagranicznych, Fundacja INTEGRACJA, SITE Poland, 
 

Rok 2024 z nowymi projektami

W styczniu Stowarzyszenie zorganizowało dla członków tzw. Study Tour lotniska w Stambule. Z możliwości zajrzenia “od kuchni” na najnowsze i największe lotnisko w tej części świata skorzystali przedstawiciele portów lotniczych ze Łodzi, Szczecina, Wrocławia, Gdańska, Poznania, Warszawy, Radomia i Zielonej Góry) oraz lotnisk w Bratysławie i rumuńskiej Orodei.

W planach stowarzyszenia na 2024 rok są m.in.

> Women Innovation Days – 12-14.06

> StudyTour – lotnisko w Singapurze / pierwsza dekada lipca (w trakcie uzgadniania)

Zapraszamy do kontaktu

Stanisław Wojtera
Prezes Stowarzyszenia V4+

WIND2024 – Save the date

We are delighted to be able to announce a new event we are organizing for women in the aviation sector. This coming June, the first conference dedicated to women in Central Europe will take place in a beautiful Alpine valley. Suistanable journey, travel retail,...

read more

BCU – SL Industry Skills Center for Airport Services

EN Industry Skills Center for Airport Services for the aviation industry in the field of Operation of airports and airport terminals (BCUSL) at the non-public Technical Secondary School named after the 72nd Infantry Regiment in Radom was on the list of projects that...

read more
IGA Istambul

IGA Istambul

The V4+ Association and IGA Istanbul invite you to a StudyTour of one of the largest airports in Europe. Thanks to cooperation with IGA Istnabul, during an exclusive trip organized by the hosts participants of the tour will be able to get acquainted with the airport...

read more