BCU – SL Industry Skills Center for Airport Services

19/01/2024

EN

Industry Skills Center for Airport Services for the aviation industry in the field of Operation of airports and airport terminals (BCUSL) at the non-public Technical Secondary School named after the 72nd Infantry Regiment in Radom was on the list of projects that received funding under the competition announced by the Foundation for the Development of the Education System.

The project aims to prepare school youth and students for work in the aviation industry, but also to improve the level of education and professional qualifications of adults, including teachers. A total of 220 people will benefit from this form of support during the project implementation, i.e. until June 30, 2026. After that, in the longer term, education within the established BCU will be continued. For Schools named after the72nd Infantry Regiment, qualifying for this project is a great success, but also means multi-million financial support, which will translate into the latest teaching standards. The funding received as part of the competition will allow for the modernization of the premises and equipping teaching rooms with the latest generation equipment for practical training of professions in the aviation industry. The value of implementing this project will also be for the 72nd Infantry Regiment schools innovative and lasting cooperation in the field of vocational education with experienced business entities, universities and business environment institutions. The project partners are: Polish Airports, the V4+ Airports Association, Welcome Airport Services, the Faculty of Transport of the Warsaw University of Technology and the Central Communication Port. As a result of the cooperation, teaching programs for youth and adults will be created, which will contribute to the implementation of modern education methods and increase the chances of finding employment in the field of aviation industry.

PL

Branżowe Centrum Umiejętności Służb Lotniskowych dla branży lotniczej w dziedzinie Eksploatacja portów i terminali lotniczych (BCUSL) przy Niepublicznym Technikum im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu znalazło się na liście projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Projekt ma na celu przygotowanie młodzieży szkolnej oraz studentów do pracy w branży lotniczej, ale też podniesienie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, w tym nauczycieli.  Łącznie 220 osób skorzysta z tej formy wsparcia w trakcie realizacji projektu, to jest do 30 czerwca 2026 r. W dalszej perspektywie kształcenie w ramach utworzonego BCU będzie kontynuowane. Dla Szkół im. 72 Pułku Piechoty zakwalifikowanie się do tego projektu jest wielkim sukcesem, ale też oznacza wielomilionowe wsparcie finansowe, które przełoży się na najnowsze standardy nauczania. Dofinansowanie otrzymane w ramach konkursu pozwoli na modernizację bazy lokalowej i wyposażenie sal dydaktycznych w sprzęt najnowszej generacji do praktycznej nauki zawodów w branży lotniczej. Wartością realizacji tego projektu będzie również dla Szkół im. 72 Pułku Piechoty innowacyjna i trwała współpraca w zakresie kształcenia zawodowego z doświadczonymi podmiotami świata biznesu, uczelniami oraz instytucjami otoczenia biznesu. Partnerzy projektu to: Polskie Porty Lotnicze, Stowarzyszenie Portów Lotniczych V4+, firma Welcome Airport Services, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej oraz Centralny Port Komunikacyjny. W wyniku współpracy powstaną programy nauczania młodzieży i osób dorosłych, które przyczynią się do wdrożenia nowoczesnych metod kształcenia oraz zwiększenia szans na znalezienie zatrudnienia w branży lotniczej.

Całkowita kwota wsparcia wynosi 12 000 000 zł.      

Report – V4+ Association 2022-2024

SELECT LANGUAGE: EN | PL DOWNLOAD (PDF) 04.2022 – 04.2024 The aviation industry's severe experiences during the COVID-19 pandemic highlighted the lack of a functional platform that would enable the exchange of experiences and enhance cooperation among airports in...

read more

WIND2024 – Save the date

We are delighted to be able to announce a new event we are organizing for women in the aviation sector. This coming June, the first conference dedicated to women in Central Europe will take place in a beautiful Alpine valley. Suistanable journey, travel retail,...

read more
IGA Istambul

IGA Istambul

The V4+ Association and IGA Istanbul invite you to a StudyTour of one of the largest airports in Europe. Thanks to cooperation with IGA Istnabul, during an exclusive trip organized by the hosts participants of the tour will be able to get acquainted with the airport...

read more